پرداخت وجه

شماره работа мскشما https://jobitel.com/حساب های ما :

 

شماره کارت 1 : 6104337897538235
نزد بانک ملmedadviceزد بانک medadviceت به نام میلاد علی پور
شماره کارت 2 : 6273531303338073
نزد بانک تجارت به نام میلاد علی پور
تماس جهت هماهنگی : 09376611050